13.6.13

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ Viber ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ပါ ျပည္ပေခၚဆိုႏိုင္ၿပီ

ႏိုင္ငံျခားဖုန္း အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ Viber Application အသစ္ထပ္မံ ထြက္ရွိလာၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ပါ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ Viber 3.0 Version မွာ  ios ႏွင့္ Android ဖုန္းမ်ားတြင္သာမက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ Window ကြန္ပ်ဴတာတြင္သာမက Mac ကြန္ပ်ဴတာတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ Viber Version အသစ္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္သာမက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ပါ ျပည္ပေခၚဆိုႏိုင္ၿပီ.......ကဲ လိုခ်င္သူမ်ားကေတာ ့ဒီေနရာကေန ယူလိုက္ရေအာင္
 တက္လို ့ေတာ ့မဟုတ္ပါ ငတ္လို ့သာ ..ဟိ........အယ္..မွားလို ့ ေလ ့လာေတြ ့ရွိသမ်ွေတြ ၿပန္လည္
      ေဖါက္သယ္ခ် ရခ်င္းပါ

No comments:

Post a Comment