24.6.13

ျမန္မာ - တရုတ္ ၊ တရုတ္ - ျမန္မာ စကားေျပာ(၀ါ၀ါ)


             တရုတ္စကားေျပာ ခဏ ခဏဖံုးဆက္ၿပီး လာလာေမးတဲ ့သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္
                ဖံုးခလဲ သက္သာ စာေတြပါ  ေလ ့လာလို ့ အသံုးတည့္မယ္    စာအုပ္ေလးပါ
     ေခာတ္ေျပာင္းလဲလာတ့ဲအမွ် တရုတ္စကားကလည္း ကမာၻမွာ အသံုးျပဳတဲ့နႈန္းက်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္
                ဒါေၾကာင့္ တရုတ္စကားေလ့လာတဲ့ စာအုပ္ေလးကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္
                                   တရုတ္လူမ်ဳိးအတြက္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္
                                          ကဲ လိုခ်င္သူက ဒီမွာေဒါင္းမယ္
                                                    (မွတ္ခ်က္)
                                              ကူးယူ ေဖၚၿပသည္
                    
                         
                 

No comments:

Post a Comment